František Kostolány KHK

Zabýváme se údržbou, opravami, rekonstrukcí a výstavbou vodovodní a kanalizační sítě. Jako doplňkovým programem je současně čištění a čerpání kanalizace, žump, septiků a čistíren odpadních vod.

U Vrbiny 122/2, Ostrava-Muglinov