Jan Mikeš

Autodoprava – nákladní automobil MAN:
  • maximální váha nákladu 5,5 tun,
  • přistavení a pronájem kontejnerů,
  • odvoz – suti, písku, šterku, betonu a jiných sypkých materiálů,
  • odvoz velkoobjemových odpadů,
  • odvoz železného šrotu, dřeva, stavebních materiálů ...