Ing. Karel Mika

Provádění zeměměřičských prací.

Požárníků 1457/16, Dobrá Voda u Českých Budějovic