HAV - BAU s.r.o.

Sanace zdiva na celém území České republiky. Máme více než 20 let zkušeností.
  • Vlhké zdivo – diagnostika a měření, návrh řešení, postupy a technologie pro odstranění vlhkosti.
  • Řezání konstrukcí – dělení betonů a železobetonů, vrtání stavebních konstrukcí, podřezávání kamenného zdiva.
  • Zemní práce – izolace suterénního zdiva, drenáže a odvodnění staveb, zateplení spodní stavby.
  • Sanace památek.
  • Poradenství – znalecké a odborné posudky, stavebně-technické průzkumy.