Minerva Česká republika, a.s. (Centrála)

Společnost Minerva ČR je významným dodavatelem podnikových řešení zaměřených na výrobní a distribuční společnosti. Pomáhá jim zvýšit výkonnost, produktivitu a zlepšit kontrolu. Hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů je implementace podnikového informačního systému QAD Enterprise Applications včetně služeb a produktů, které zdokonalují další oblasti podniku. Minerva poskytuje zákazníkům služby v oblasti zavádění podnikového informačního systému QAD, poradenství, reengineeringu podnikových procesů, systémovou integraci a e-business řešení světové úrovně, CRM, BI, APS SIMATIC IT Preactor– zdokonalené plánování výroby, MES řešení, Perfect Cost Management – řízení kalkulace nákladů, EDI komunikce, řízení velkoskladů, automatický sběr dat pomocí čárových kódů, RFID ve výrobě a distribuci, podpora digitalizace – Industry 4.0. ERP systém QAD Enterprise Applications pro výrobní a distribuční podniky se zaměřuje na tato průmyslová odvětví: automobilový průmysl, strojírenství, elektrotechniku, zdravotnickou výrobu včetně farmacie, potravinářství a nápoje a spotřební zboží. Minerva působí na území celé ČR i SR.