Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Knihovna zajišťuje prostřednictvím svých fondů a služeb nezbytné informační zázemí pro výuku, studium a vědecko-výzkumnou práci. Možnost kopírování.

Branišovská 1646/31b, České Budějovice-České Budějovice 2