Knihovna městyse Ševětín

Zajišťujeme vypůjčení a bibliografické-informační služby. K dispozici je počítač s připojením na internet.

J. A. Komenského 59, Ševětín